Kontakt

JUDr. Mgr. Vladimír Zachar PhD.
súdny exekútor

Exekútorský úrad Ružomberok
Poľná 31/23
034 01 Ružomberok
Kontakt
Tel/fax: 044/4304277
Mobil: 0915/461277
Mobil: 0918/739082
Mobil: 0915/461278

Mail:
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
This e-mail address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Exekútorské služby

vymáhanie pohľadávok na základe exekučných titulov, návrhy na vykonanie exekúcie.

ExekuciaSúdny exekútor JUDr. Mgr. Vladimír Zachar vykonáva exekučnú činnosť na základe rozhodnutia o vymenovaní za súdneho exekútora s účinnosťou od 30.mája 1997. Súdny exekútor je štátom určenou a splnomocnenou osobou na vykonávanie núteného výkonu súdnych a iných rozhodnutí. Postavenie a činnosť súdneho exekútora upravuje zákon č. 233/1995 Z.z. o súdnych exekútoroch  a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov.

  • vymáhanie pohľadávok
  • dražby hnuteľných vecí
  • dražby nehnuteľných vecí
  • ďalšia exekučná činnosť na nepeňažné plnenie